Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες σύνδεσης του νέου αγωγού του ΣΥΔΛΙ, ο οποίος κατασκευάζεται στο πλαίσιο του μεγάλου έργου «βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκησης κι αντικατάστασης δικτύου». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με το ποσό των 6,7 εκατομμυρίων ευρώ κι έρχεται να λύσει σημαντικά και χρονίζοντα προβλήματα του λεκανοπεδίου και να εκσυγχρονίσει πλήρως τα δίκτυα ύδρευσης.Λόγω των εργασιών σύνδεσης του νέου αγωγού, σήμερα από τις οκτώ το πρωί μέχρι τις τρεις το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί διακοπή τροφοδοσίας της δεξαμενής της Δ.Ε Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών.

Ως εκ τούτου, θα υπάρξει μείωση πίεσης στην υδροδότηση των κατοίκων ή και διακοπή του νερού. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.