121,5 χιλιάδες ευρώ οφείλονται στον εργολάβο…..   Στην καθυστέρηση καταβολής της ΣΑΤΑ οφείλεται η διακοπή εργασιών ανάπλασης της πλατείας Τζαβέλα και της οδού Κουγκίου, δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Μασαλάς, ο οποίος τόνισε ότι κατανοεί πλήρως τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση πόρων ώστε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.  Ο εργολάβος προχώρησε σε διακοπή εργασιών, καθώς οι τέσσερις τελευταίοι λογαριασμοί, συνολικού ποσού 121,5 χιλιάδων ευρώ, που εκδόθηκαν από τις 15 Νοεμβρίου 2010 μέχρι την 1η Μαρτίου 2011, δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν.  Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ. Στο Δήμο Ιωαννιτών δεν έχει δοθεί ακόμη η τελευταία δόση της ΣΑΤΑ του 2010 και καμία δόση από τα χρήματα που αντιστοιχούν στο 2011.  Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 60% περίπου του έργου. «Ούτε ο αντιδήμαρχος, ούτε η Τεχνική Υπηρεσία ολιγωρούν. Φυσικά και επιθυμούμε την ολοκλήρωση του έργου. Υπάρχει όμως ένα σοβαρό αντικειμενικό οικονομικό πρόβλημα. Ελπίζουμε το Υπουργείο Εσωτερικών να αποστείλει τα χρήματα που οφείλει στην Αυτοδιοίκηση ώστε να μπορέσουμε άμεσα να εξοφλήσουμε τις υποχρεώσεις που υπάρχουν και να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του» δήλωσε ο κ. Μασαλάς.