Την έντονη διαμαρτυρία τους επειδή δεν περιλήφθηκαν στους πίνακες προσληφθέντων της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη», για τη νέα γαλακτοκομική περίοδο, εκφράζουν ογδόντα περίπου εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η διαδικασία έγινε μέσω του ΑΣΕΠ, αλλά οι συμβασιούχοι καταγγέλλουν ότι ορισμένοι από τους προσληφθέντες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία και εμπειρία. Ορισμένοι από τους απορριπτέους, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, κινδυνεύουν να μην μπορούν να συνταξιοδοτηθούν παρότι χρειάζονται λίγα χρόνια εργασίας για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα.