Διαφωνεί με το νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου Πρέβεζας,  η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων σημειώνοντας ότι αυτό δεν δίνει καμία προοπτική στο νοσοκομείο, αφού προβλέπει τη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού, καταργώντας τμήματα και αφαιρεί ιατρικές ειδικότητες.Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου της Πρέβεζας καλούν σε σύσκεψη την Επιτροπή Αγώνα για την Υγεία, με στόχο τη διαμόρφωση κειμένου που θα απαιτεί τη ΔΩΡΕΑΝ  παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους και την αναβάθμιση του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας του νομού, με στόχο να παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, υπογεγραμμένο από κατοίκους και φορείς της περιοχής.