Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δασοπονίας για το οικονομικό έτος 2012, με συνολικό προϋπολογισμό 33,6 εκ. ευρώ.   Το πρόγραμμα συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, βάση του σχεδιασμού που υπέβαλαν οι διευθύνσεις δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων.  Τα 13,2 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Φορέα Δασών – Πράσινο Ταμείο, ενώ η χρηματοδότηση των υπολοίπων 20,4 εκ.  θα γίνει από διάφορες πηγές. Το πρόγραμμα αφορά σε μελέτες, έργα και διάφορες δραστηριότητες.               Η κατανομή της χρηματοδότησης για τη δημόσια δασοπονία κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής ποσά:

 • Π.Ε. Άρτας:                5.775.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Ιωαννίνων:          4.611.650,00 ευρώ
 • Π.Ε. Πρέβεζας:               189.300,00 ευρώ
 • Π.Ε. Θεσπρωτίας:          140.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Καστοριάς:           1.968.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Γρεβενών:              360.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Κοζάνης:                 147.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Φλώρινας:                 50.000,00 ευρώ

Επίσης, με άλλη απόφαση που υπέγραψε η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2012, συνολικού ύψους 20.487.362,73 ευρώ.

Το πρόγραμμα που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα προγράμματα που υπέβαλαν οι διευθύνσεις δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα χρηματοδοτηθεί από οποιαδήποτε πηγή και αφορά μελέτες, έργα, εργασίες και δραστηριότητες στους ως άνω προαναφερόμενους τομείς.

Η κατανομή της χρηματοδότησης για τη δημόσια δασοπονία ανέρχεται στο ποσό των 17.952.370,00 ευρώ και αναλυτικά κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, περιλαμβάνει τα εξής ποσά:

 • Π.Ε. Άρτας:                   5.775.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Πρέβεζας:                 189.300,00 ευρώ
 • Π.Ε. Θεσπρωτίας:            140.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Γρεβενών:             7.769.620,00 ευρώ
 • Π.Ε. Καστοριάς:             3.472.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Φλώρινας:                 440.000,00 ευρώ
 • Π.Ε. Κοζάνης:                   166.450,00 ευρώ

Αντίστοιχα, η κατανομή της χρηματοδότησης για τη μη δημόσια δασοπονία ανέρχεται στο ποσό των 2.534.992,73 ευρώ και αναλυτικά κατά περιφερειακή Ενότητα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, περιλαμβάνει τα εξής ποσά:

 • Π.Ε. Καστοριάς:           1.298.500,00 ευρώ
 • Π.Ε. Κοζάνης:              1.236.492,73 ευρώ