Υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, ως του μοναδικού οργανωμένου χώρου διάθεσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, τάσσεται με ανακοίνωσή του το ΤΕΕ Ηπείρου.Το Τεχνικό Επιμελητήριο ξεκαθαρίζει ότι δεν διαπιστώνονται προβλήματα διαρροής στο κύτταρο του ΧΥΤΑ, κάτι που εξασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας του έργου.

Παράλληλα, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, μακριά από σκοπιμότητες, και να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Τις παρατηρήσεις του τις απευθύνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια Ηπείρου, τους Δήμους του Νομού Ιωαννίνων και τον Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων.