Σε ειδική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την Τετάρτη 13 Μαρτίου και ώρα 15.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης Ο “Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2012 Περιφέρειας Ηπείρου”. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.