imagesΕίναι γνωστό ότι το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» που «γεννήθηκε» την 1η Μαρτίου 2013, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο συλλογής στατιστικών δεδομένων και, παράλληλα, έναν κομβικό μηχανισμό για την ποιοτική αναβάθμιση των πολιτικών του υπουργείου. Για τον καλύτερο σχεδιασμό, άσκηση και αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Με διαφορετικά λόγια, πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα με τεράστιες αναλυτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες για τη δημόσια διοίκηση και τους φορείς άσκησης πολιτικής. Με αφορμή την ετήσια κατάθεση των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου, παρουσιάζουμε μια ακόμη πρωτοποριακή εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη». Την αναλυτική καταγραφή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Πράγματι, μέχρι σήμερα, η «Εργάνη» από 1η Μαρτίου κατέγραφε κάθε μέρα και σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές του προσωπικού, αποτύπωνε τις ροές απασχόλησης. Με την ολοκλήρωση, όμως, της διαδικασίας καταγραφής, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου θα δούμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το σύνολο της καταγεγραμμένης μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα. Με ακρίβεια τελευταίου εργαζόμενου και με κάθε λεπτομέρεια. Θα μάθουμε:

– πόσοι και ποιοι εργάζονται,

– με ποιες συμβάσεις εργάζονται (πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής, αορίστου ή ορισμένου χρόνου)

– με ποιους μισθούς εργάζονται

– σε ποιες επιχειρήσεις, δηλαδή σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις και

– σε ποιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

–  θα μάθουμε, για την ηλικιακή και εκπαιδευτική διαστρωμάτωσή τους,

– για τη γεωγραφική κατανομή των εργαζομένων, κ.λπ.

Δημιουργώντας, παράλληλα, ένα ακριβές και εύχρηστο μητρώο επιχειρήσεων. Με δυο λόγια, θα έχουμε μια πλήρη και αναλυτική εικόνα της μισθωτής εργασίας, μια «ακτινογραφία» της ελληνικής αγοράς εργασίας. Και το ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, με την παρακολούθηση των ροών απασχόλησης, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως θα αλλάζει αυτό το απόθεμα απασχόλησης από μήνα σε μήνα, ακόμη και από ημέρα σε ημέρα. Ποια είναι, όμως, τα οφέλη αυτής της διαδικασίας καταγραφής που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας;

Πρώτα και κύρια, εμπλουτίζεται και ενισχύεται η δυνατότητα στατιστικής απεικόνισης της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα και μάλιστα με απογραφικά, αντικειμενικά και όχι κατά προσέγγιση ή δειγματοληπτικά στοιχεία.

Δεύτερον, όπως προανέφερα η καταγραφή των μετέπειτα ροών εισόδου (αναγγελίες πρόσληψης) και αποχώρησης (καταγγελίες σύμβασης, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οικειοθελείς αποχωρήσεις) σε αυτό το σύνολο του καταγεγραμμένου δυναμικού, επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν με αξιοπιστία το δυναμισμό κίνησης της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Να εντοπίσουν π.χ. με πιστότητα ποιες είναι οι δυναμικές επιχειρήσεις και δυναμικοί κλάδοι που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, διασυνδέοντας έτσι το σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας. Αντίστοιχα, ο εντοπισμός προβληματικών περιοχών με αναιμικές ροές απασχόλησης και φθίνουσες δραστηριότητες, θα συμβάλλει στον ορθότερο σχεδιασμό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στήριξης των εισοδημάτων.

Ακόμη, στο πεδίο της καταπολέμησης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, θα έχουμε άμεσα και απτά οφέλη ως προς την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας. Κάθε επιθεωρητής εργασίας που επισκέπτεται μια επιχείρηση θα έχει πλέον μαζί του το αναλυτικό προφίλ της επιχείρησης με το σύνολο του καταγεγραμμένου προσωπικού της. Συνεπώς, ο εντοπισμός της αδήλωτης εργασίας θα γίνεται άμεσα, επιτόπια και στοχευμένα. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε και τη σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις, την απλούστευση του θεσμικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συμπερασματικά, θα ήθελα να τονίσω ότι επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ο πολυσύνθετος ρόλος του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» και τα πολλαπλά οφέλη που αντλούνται από την αξιοποίησή του. Αποτελεί, μαζί με άλλα σύγχρονα εργαλεία, όπως ο «ΗΛΙΟΣ» η «ΑΡΙΑΔΝΗ» και η «ΕΣΤΙΑ» για το ασφαλιστικό σύστημα, καινοτόμες και στέρεες δομές και θεσμοί που θα μείνουν. Γιατί αποτελούν το αύριο του υπουργείου Εργασίας.