απόκτηση ειδικής άδειαςΑπό τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται πως οι εξετάσεις για την ανανέωση και απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με την 60740/1027/21.3.95 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει σήμερα, θα πραγματοποιηθούν:

– η Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00, για την ανανέωση των αδειών, και

– την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00, για την απόκτηση νέων αδειών.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούν στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας (πρώην ΕΛΚΕΠΑ).