Η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μονοπώλησε το ενδιαφέρον της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ηλία Θεοδωρίδη με το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων « Γ. Χατζηκώστα» Φώτη Βάββα.Μέσα από το γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για τον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πως μπορεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας που προωθεί το Υπουργείο να παίξει βασικό ρόλο στην προάσπιση της υγείας των πολιτών και στη σωστή λειτουργία της νοσοκομειακής φροντίδας.Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε το πρωί, το νοσοκομείο όπου είχε συνάντηση εργασίας με το διοικητή και συζήτησαν θέματα που αφορούν το δημόσιο σύστημα υγείας, τις υποδομές σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όπως τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και την αναγκαιότητα αναπροσανατολισμού τους στην πρόληψη των ασθενειών. Στάθηκαν ειδικότερα στον προσδιορισμό των τομέων άσκησης προληπτικής ιατρικής και τη μετατροπή των Κέντρων Υγείας σε «στρατηγεία» πρόληψης με την αντίστοιχη στελέχωσή τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.Στη συνέχεια οι δύο άνδρες δεσμεύτηκαν να επαναλάβουν αντίστοιχη συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταθέσουν κοινές προτάσεις για την καλύτερη ανάπτυξη των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό Ιωαννίνων.