Με έγγραφό του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ.Αλέξανδρος Καχριμάνης, μετά και την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ζητά την επίσπευση των διαδικασιών του διαγωνισμού για τα ΟΠΑΑΧ. Στο έγγραφό του ο Περιφερειάρχης, αναφέρεται εκτενώς στο αιτιολογικό της απόφασης του Δικαστηρίου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι Αναπτυξιακές της Περιφέρειας, είχαν παραιτηθεί της προδικαστικής προσφυγής που είχαν καταθέσει στις 18 Ιουλίου 2011, για την οποία εκδόθηκε τελικά απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων στις 11 Απριλίου 2012, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό στις 27 Φεβρουαρίου 2013!Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, μέχρι και τις 13 Φεβρουαρίου 2013 που έκλεισε ο φάκελος στο Διοικητικό Εφετείο είχε αποκρυβεί και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου επιχειρούσαν παντί τρόπο να πείσουν το Δικαστήριο να μην υπεισέλθει στην εξέταση των λόγων που πρόβαλλαν οι Αναπτυξιακές της Περιφέρειας, με την αιτιολογία «του ανεπίκαιρου» αυτών.«Στη δικάσιμο της 8/2/2013, η πληρεξούσια δικηγόρος μας παραιτήθηκε του ανωτέρω λόγου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, καθώς μετά την παρέλευση τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος και των διαρκών ‘εξελίξεων’ του διαγωνισμού που από τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν μας έχουν κάνει να νοιώσουμε πολύ ‘δυνατές συγκινήσεις’», τονίζει χαρακτηριστικά στο έγγραφό του ο Περιφερειάρχης προσθέτοντας και τα εξής:

«Το υπόμνημα αυτό, στις 14/2/2013, κοινοποιήθηκε με εξώδικο στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σας κ. Μόσχο Κορασίδη προς γνώση του και για τις νόμιμες ενέργειες, στην Προϊσταμένη της αρμόδιας Υπηρεσίας κ. Πολυξένη Πολύζου, στην παραστάσα στο Δικαστήριο Πάρεδρο του ΝΣΚ κ. Ξανθή Μπασάκου, στη συντάκτρια των απόψεων της Διοίκησης και επιληφθείσα εν συνεχεία της άνω υπ’ αριθμ. 1015/27-2-2013 απόφασής σας κ. Ε. Καραμαγκιώλη, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καθώς και στο Γραφείο Πρωθυπουργού.Συνεπώς, η συντάκτρια της απόφασής σας, τελούσε εν πλήρη γνώσει ότι από τον λόγο που είχαμε προβάλει με την ένστασή μας (22/3/2011) και με την προδικαστική προσφυγή μας (18/7/2011), ο οποίος είχε ήδη απορριφθεί από τη Διοίκηση δις (ρητά και σιωπηρά), και τον οποίο κάνατε αποδεκτό στις 27/2/2013, είχαμε παραιτηθεί ρητά στις 8/2/2013.Εν ολίγοις, κ. Υπουργέ μία ημέρα πριν τη δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου, πεπλανημένως πράξατε μεν το σωστό πράγμα αλλά για λάθος λόγο! Προφανώς, κ. Υπουργέ, γι’ αυτή την ενέργεια θα είχε και η Διοίκηση τους δικούς της λόγους.Παρακαλούμε, κ. Υπουργέ, για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού».