Το ΚΤΕΟ της Π.Ε. Ιωαννίνων απέκτησε πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001:2008 και από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Φεβρουαρίου θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.