Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων του Δήμου Αρταίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου παρ.Γ5.1 του Ν 4093/2012.

Τα δάνεια του Δήμου παρατείνονται για οκτώ χρόνια από τη λήξη των συμβάσεων, εκ των οποίων τα τρία θα πληρώνονται μόνο οι τόκοι ενώ μειώνεται το επιτόκιο κατά μισή μονάδα.