Την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου της ΔΕΥΑΙ ενέκρινε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  Το αίτημα αυτό είχε κατατεθεί από τη Διοίκηση της επιχείρησης και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιο ώστε να δοθεί οικονομική ανάσα, κυρίως στο Δήμο, που ως εγγυητής του δανείου, καλούνταν να καταβάλλει το ποσό του 1,8 εκατομμυρίου που αντιστοιχεί στην ετήσια δόση.   Ο χρόνος επιμήκυνσης, με την τελευταία απόφαση, φτάνει πλέον στην εικοσαετία, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η δόση μειώνεται περίπου στο ήμισυ και μπορεί να καλυφθεί από την ίδια την επιχείρηση.  Έτσι ο Δήμος αποδεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απέρρεαν και σε μία εποχή εξαιρετικά δύσκολη μπορεί να πάρει οικονομικά ανάσα και να αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά για νέα έργα και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.