Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με τα ειδικά τιμολόγια της ΔΕΗ για τους πολύτεκνους, κατέθεσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Άρτας Γιώργος Στύλιος, σε συνεργασία τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Ευρυτανίας Κώστα Κοντογεώργο.Στην ερώτησή τους οι βουλευτές αναφέρουν ότι η ΔΕΗ, σύμφωνα με τους νόμους 2238/94, 3296/04 και 1894/90 εφαρμόζει ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος στις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και πάνω. Παράλληλα, η ελληνική πολιτεία με το νόμο 3454/2006 χορηγεί πολύτεκνη ιδιότητα και σε γονείς με τρία τέκνα, εάν έχει αποβιώσει ένας εκ των δύο φυσικών γονέων. Με τον ίδιο νόμο συνεχίζουν στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές, προβλέπεται ότι τόσο οι γονείς όσο και τα τέκνα που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα, προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των πολύτεκνων τέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Εν τούτοις την παραπάνω νομική προσταγή η ΔΕΗ αρνείται να εφαρμόσει και να εντάξει και αυτές τις οικογένειες στα ειδικά τιμολόγια πολύτεκνων.Καταλήγοντας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς:
1. Προτίθενται να επιβάλλον την νομιμότητα και να συμμορφωθεί η ΔΕΗ με την αναγνώριση και αυτών των οικογενειών ως πολύτεκνων;
2. Σε περίπτωση γραφειοκρατικής ερμηνείας προτίθενται να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να αποκαταστήσουν την αδικία, ιδιαίτερα σε μια α οικονομική συγκυρία και πότε;