ΔΩΔΩΝΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΗ  σημερινή Γενική Συνέλευση  πραγματοποιείται κάτω από νέα μετοχική σύνθεση. Η παραπάνω  αλλαγή συνέπεσε με την συμπλήρωση 50 χρόνων  από την ίδρυση της εταιρείας. Πράγματι πέρασαν πενήντα χρυσά χρόνια από τότε όπου με πρωτοβουλία της ΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και συμμετοχή της ΑΤΕ ιδρύθηκε η Δωδώνη με σκοπό την ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας στην Ήπειρο προκειμένου να διασφαλιστεί και ενισχυθεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων μέσα από την λειτουργία της εταιρείας αλλά  και να αυξηθεί η απασχόληση σε μία περιοχή η οποία μαστιζόταν  από την μετανάστευση.

Δυστυχώς όμως η πολιτεία κάτω από  αδιαφανείς διαδικασίες ολοκλήρωσε  το προμελετημένο έγκλημα το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2005 και έβαλε τέρμα  σε μια πετυχημένη λειτουργία 50 χρόνων, χάριν της οποίας η φέτα  έγινε γνωστή παγκόσμια και κατοχυρώθηκε σαν Ελληνική με μεγαλύτερο Brad name την ΔΩΔΩΝΗ. Τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής άρχισαν πολύ γρήγορα να γίνονται  ορατά και να επηρεάζουν αρνητικά τους κτηνοτρόφους οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της οικονομικής κρίσης και της κατακόρυφης αύξησης  του κόστους παραγωγής  με αποτέλεσμα να απειλούνται με αφανισμό.

Βέβαια για όλες αυτές τις ενέργειες  και παραλήψεις από μέρους της πολιτικής ηγεσίας θα αποφανθεί η δικαιοσύνη στην οποία έχουμε εμπιστοσύνη και από  την οποία ελπίζουμε ότι θα αποκατασταθεί  η αδικία και θα εφαρμοστεί η ιδρυτική πράξη και η βούληση του νομοθέτη και άλλωστε το οποίο αναγνώρισε και η απόφαση του εφετείου Ιωαννίνων κατά την εκδίκαση της αγωγής των τριών (3) ΕΑΣ κατά  της παράνομης και αντικαταστατικής αγοράς των μετοχών από την ΑΤΕ  των ΕΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ –  ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, το οποίο δυστυχώς μόνο η πολιτική ηγεσία της χώρας δεν αναγνωρίζει.

Σε ότι αφορά την λειτουργία της εταιρίας η χρονιά που πέρασε δεν ήταν καθόλου καλή. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την χώρα επηρέασε την εσωτερική αγορά με αποτέλεσμα ο τζίρος της εταιρίας  να παρουσιάσει μείωση κατά  13,57% και για την ακρίβεια σε  πλήρης συγκρίσιμα στοιχεία λόγω αναστολής της λειτουργίας της ΖΩΔΩ σε 9,17%. Τα μεικτά αποτελέσματα  παρουσίασαν μείωση κατά 10,62%. Βέβαια τα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν επηρεαστεί αρνητικά και  από την απορρόφηση της ΖΩΔΩ η οποία επιβάρυνε την εταιρεία τόσο με επισφάλειες  αλλά και με χρηματοοικονομικό κόστος λόγω  της μεταφοράς των δανείων. Επίσης η εταιρία επιβαρύνθηκε με δαπάνες οι οποίες  έγιναν κατά την διαδικασία  πώλησης του πακέτου των μετοχών της ΑΤΕ και τις οποίες θα έπρεπε να αναλάβει η ίδια η ΑΤΕ.

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθώ στην λειτουργία της Εταιρίας καθώς και στις σχέσεις οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν μεταξύ των μετόχων τουλάχιστον για το διάστημα το οποίο θα μεσολαβήσει έως ότου η δικαιοσύνη αποφανθεί οριστικά για τις αγωγές οι οποίες εκκρεμούν. Οι νέοι μέτοχοι οι οποίοι έχουν αναλάβει την διοίκηση της εταιρίας  θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ειδικά για την ζώνη γάλακτος και την πληρωμή με την πετυχημένη συνταγή των 50 χρόνων λειτουργίας  αυτής. Κάθε αλλαγή στον τομέα αυτό μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Εμείς σαν δεύτεροι μέτοχοι ποτέ δεν είμαστε αντίθετοι σε κάθε ενέργεια η οποία αποσκοπούσε στην ανάπτυξη και το νοικοκύρεμα της εταιρίας. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα πρέπει όμως στα πλαίσια της διαφάνειας και συνεργασίας μεταξύ των μετόχων να μας δίνεται η δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης και ελέγχου της  πορείας της εταιρείας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος ο οποίος  θα συντάσσει μηνιαία (ή διμηνιαία) έκθεση την οποία θα κοινοποιεί στους μετόχους.

Από την μέχρι σήμερα ενημέρωση τα στοιχεία για την πορεία της εταιρίας είναι ανησυχητικά και η ανησυχία μας εντείνεται  περισσότερο λόγω της οικονομικής ασφυξίας η οποία υπάρχει στην εταιρία. Παράλληλα με την υπέρμετρη  αύξηση των αποθεμάτων τα οποία έχουν φθάσει σε ανησυχητικό επίπεδο αλλά και την έλλειψη νωπών προϊόντων στην αγορά η οποία οφείλετε στην μη επάρκεια του αγελαδινού  γάλακτος.

Εμείς σαν δεύτεροι μέτοχοι μέσα από τις δυνατότητες  τις οποίες μας δίνει ο νόμος με τα δικαιώματα των μικρομετόχων θα προασπίσουμε τα δικαιώματά μας προκειμένου να μην απαξιωθεί η περιουσία μας και κατ΄ επέκταση  περιουσία των παραγωγών μελών μας την οποία με τόσο κόπο και μόχθο δημιουργήσαμε τόσα χρόνια.

Για όλα τα παραπάνω και κύρια  γιατί θεωρούμε ως άκυρη και κατά σαφέστατη παράβαση του νόμου και του καταστατικού: 1)τη μεταβίβαση των μετοχών της ΑΤΕ ΑΕ, στη σημερινή μεγαλομέτοχο της εταιρείας με ότι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία της εταιρείας (γενικές συνελεύσεις, κ.λ.π. ) και 2)  την μεταβίβαση των μετοχών των τριών Ενώσεων στην πρώην ΑΤΕ, ρητά επιφυλασσόμενοι για τη διεκδίκηση και άσκηση κάθε νομίμου δικαίωματός μας, καταψηφίζουμε τον ισολογισμό της εταιρείας.