ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΑΤο έργο Wood E3, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου ως εταίρος μαζί με άλλους έξι φορείς από Γαλλία (Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Drome), Ισπανία (Περιφέρειες Καταλονίας, Αραγονίας), Ιταλία (Περιφέρεια Piemonte και Δήμος Entracque) και Σλοβενία (Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασοκομίας),  αποτελεί μέρος του προγράμματος MED και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο Wood E3, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου του 2013, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της δασικής βιομάζας μέσω της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της αύξηση της ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων: δημόσιων και ιδιωτών ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων και των συλλόγων τους, επιχειρήσεων και εταιρειών του τομέα της δασοκομίας και  της ενέργειας και των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Ουσιαστικά το έργο αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των δασικών πόρων για πράσινη ανάπτυξη και ένα βιώσιμο μέλλον, βοηθώντας μεταξύ άλλων τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους οικονομικούς παράγοντες για την σχεδίαση και αξιολόγηση  επενδυτικών προτάσεων.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ως άνω έργου η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει δύο Θεματικά Εργαστήρια (Θ.Ε.) και μία Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου.

Το 2ο Θ.Ε. στοχεύει στην παρουσίαση των «εργαλείων», τα οποία πλέον έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Το 3ο Θ.Ε. στοχεύει στην παρουσίαση των Συστάσεων Πολιτικής για τη Δασική Βιομάζα, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Στο πλαίσιο των Θ.Ε. θα συζητηθούν και οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Προσκεκλημένοι στα εργαστήρια αυτά είναι εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων και επιχειρήσεων στο αντικείμενο της Βιομάζας, καθώς και επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε δραστηριότητες σχετικές με την βιομάζα κ.ά. Το 2ο Θ.Ε. ενδιαφέρει περισσότερο της επιχειρήσεις του κλάδου της βιομάζας, ενώ το 3ο Θ.Ε. κυρίως εκπροσώπους φορέων αρμοδίων για την χάραξη πολιτικής στο αντικείμενο της Βιομάζας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε σε ένα από αυτά, είτε και στα δύο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και την ειδικότητα ή αρμοδιότητά τους.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και ώρα 10.30 για το 2ο Θεματικό Εργαστήριο και 12.30 για το 3ο Θεματικό Εργαστήριο, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου, στοχεύει στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου Wood E3. Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα ακολουθήσει συζήτηση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Δασικής Βιομάζας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 και ώρα 18:15,  στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 28 – 30(2ος όροφος), Στοά Σάρκα, Ιωάννινα. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των Θεματικών Εργαστηρίων και της Ημερίδας Παρουσίασης του Έργου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου http://www.php.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Έργου http://www.woode3.eu/.