Ελληνική Στατιστική ΑρχήΣτις 18.747 ευρώ περιορίστηκε το 2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, έπειτα και από τη νέα μείωση κατά 1.171 ευρώ ή κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2010 (ανερχόταν σε 19.918 ευρώ), όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους περιφερειακούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, φτωχότερη περιφέρεια της χώρας παραμένει η Ήπειρος(κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.957 ευρώ, με μείωση κατά 8% σε σύγκριση με το 2010) και ακολουθεί η Θεσσαλία (13.251 ευρώ, μείωση 7,8%). Ως πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, παρουσιάζεται η Αττική (κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.224 ευρώ, με μείωση κατά 5,2% σε σχέση με το 2010) και έπεται το Νότιο Αιγαίο (20.896 ευρώ, μείωση 6,9%).

Μεταξύ 2011 και 2010, οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είναι η Ανατ. Μακεδονία- Θράκη (μείωση κατά 1.430 ευρώ ή κατά 9,7%), τα Ιόνια Νησιά (1.597 ευρώ ή 8,3%), η Ήπειρος (1.132 ευρώ ή 8%) και η Θεσσαλία (1.126 ευρώ ή 7,8%). Στον αντίποδα, αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (κατά 381 ευρώ ή κατά 2,1%). Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε κατά 6,2% στο σύνολο της χώρας το 2011 σε σύγκριση με το 2010.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (9,1%), της Θεσσαλίας (8,2%), της Ηπείρου (8,1%) και των Ιόνιων Νησιών (8,1%). Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8% στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική (48,1%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (13,5%) και η Κρήτη (4,9%). Τη μικρότερη συμμετοχή, έχουν το Βόρειο Αιγαίο (1,4%), τα Ιόνια Νησιά (1,8%) και η Ήπειρος (2,2%).

Συνοπτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα διαμορφώνεται και ο χάρτης με τις πιο πλούσιες και τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας:

Οι πιο πλούσιες Περιφέρειες

 • Αττική: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.224 ευρώ, μείωση 5,2% σε σχέση με το 2010
 • Νότιο Αιγαίο: 20.896 ευρώ, μείωση 6,9%


Οι φτωχότερες Περιφέρειες:

 • Ήπειρος: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.957 ευρώ, μείωση 8% σε σχέση με το 2010
 • Θεσσαλία: 13.251 ευρώ, μείωση 7,8% σε σχέση με το 2010


Που έγινε η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ

 • Ανατ. Μακεδονία- Θράκη: Μείωση κατά 1.430 ευρώ ή κατά 9,7%
 • Ιόνια Νησιά: μείωση 1.597 ευρώ ή 8,3%
 • Ήπειρος: μείωση 1.132 ευρώ ή 8%
 • Θεσσαλία: μείωση 1.126 ευρώ ή 7,8%
 • Στον αντίποδα, αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με αύξηση 381 ευρώ ή κατά 2,1%.

Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε κατά 6,2% στο σύνολο της χώρας το 2011 σε σύγκριση με το 2010.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι ακόλουθες Περιφέρειες:

 • Ανατολική Μακεδονίας- Θράκη: 9,1%
 • Θεσσαλία: 8,2%
 • Ήπειρος: 8,1%
 • Ιόνιων Νήσων: 8,1%
 • Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8% στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι ακόλουθες περιφέρειες:

 • Αττική: 48,1%
 • Κεντρική Μακεδονία: 13,5%
 • Κρήτη: 4,9%


Τη μικρότερη συμμετοχή, έχουν:

 • Το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%
 • Τα Ιόνια Νησιά με 1,8%
 • Η Ήπειρος με 2,2%