Πτώση της τάξεως του 29% περίπου σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα (βάσει του όγκου) το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η ΕΛΣΤΑΤ. Δυστυχώς, η Ήπειρος κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις Περιφέρειες με την πτώση ως προς τον όγκο να φτάνει στο 45,9%. Και τον περασμένο Δεκέμβριο τα στοιχεία αναδεικνύουν την Ήπειρο σε …πρωταθλήτρια στην μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας (της ιδιωτικής δεδομένου ότι η δημόσια είναι ελάχιστη) , αφού ο όγκος των οικοδομών μειώθηκε κατά 72,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011.

Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2011-2012, το µέγεθος της συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας), µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 22.627 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.236,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 16.491χιλιάδες m3 όγκου.Παρατηρήθηκε δηλαδή, µείωση κατά 36,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 30,4% στην επιφάνεια και κατά 28,9% στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2011.

Για την Ήπειρο οι …επιδόσεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές, αφού οι οικοδομικές άδειες από 1.123 το διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011, μειώθηκαν σε 814 και σε ποσοστό 27,5%. Ως προς την επιφάνεια η πτώση είναι 38,8% (από 236,5 χιλιάδες m2 στις 144,7 χιλιάδες m2) στην 3η θέση ανάμεσα στις Περιφέρειες και ως προς τον όγκο μείωση 45,9% (από 871,6 χιλιάδες m3 σε 471,3 χιλιάδες m3) και πρώτη θέση μεταξύ των Περιφερειών.Κατά το µήνα ∆εκέµβριο του 2012 το µέγεθος της συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στη χώρα ανήλθε σε 1.798 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 387,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.532,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 40,0% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 31,6% στην επιφάνεια και κατά 30,5% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο  μήνα του 2011.Η Ήπειρος συνέχισε και τον περασμένο Δεκέμβριο την αρνητική πορεία ως προς την οικοδομή, καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις στη μείωση αδειών και όγκου. Ειδικότερα, οι οικοδομικές άδειες ήταν 41 τον Δεκέμβριο του 2012 έναντι 114 τον αντίστοιχο μήνα του 2011, πτώση της τάξης του 64%. Ως προς την επιφάνεια από 21,9 χιλιάδες m2 μειώθηκε στις 6,6 χιλιάδες m2, πτώση κατά 69,8% και τέλος, ως προς τον όγκο η μείωση είναι 72,8% και από 86,3 χιλιάδες m3, κατέβηκε στις 23,5 χιλιάδες m3.

 

 

 

ΠΗΓΗ:ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ