Την επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για την διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην Ήπειρο ζητά με ομόφωνη απόφασή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου όπου τέθηκαν τα προβλήματα λειτουργίας στους ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου.  Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης. Ο κ. Καχριμάνης ενημέρωσε τους Δημάρχους για τα μέτρα που θα ληφθούν και τους ζήτησε να ετοιμάσουν άμεσα τις προτάσεις τους για τη δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης.  Η απόφαση της ΠΕΔ ορίζει ότι η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού θα γίνει με κριτήρια την υφιστάμενη κατάσταση, την περιβαλλοντική όχληση και την οικονομική κατάσταση. Παράλληλα στην απόφαση τονίζεται ότι είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή του σχεδιασμού στο σύνολό του και όχι αποσπασματικά, με έμφαση στην ανακύκλωση ώστε να επιτευχθεί μείωση του όγκου των απορριμμάτων στην πηγή.