Να επιδιωχθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, μετά  τη  συζήτηση που έγινε στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Το Σώμα με τη σύμφωνη γνώμη των παρατάξεων της πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης, και ύστερα από  την εκτενή συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων με τους κτηνοτρόφους και τους φορείς τους, κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:

«To Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, επαναβεβαιώνει τη θέση του να μην μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» και οποιαδήποτε αλλαγή  υπαγορευτεί στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας, να γίνει με βάση το καταστατικό της εταιρείας για μεταβίβασή των μετοχών στους φυσικούς της φορείς. H Δωδώνη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της Ηπείρου, της κτηνοτροφίας, των παραγωγών και των εργαζομένων. Η υπεραξία της, ως πρότυπης , βιώσιμης επιχείρησης όχι μόνο για την Ήπειρο, αλλά για όλη την Ελλάδα,  βασίζεται στους ως άνω φορείς, που την στήριξαν και την στηρίζουν.  Η στάση της Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας απαξιώνει την επιχείρηση και την αξία της.  Η μετατροπή του κοινωνικού και συνεταιριστικού  χαρακτήρα της θα οδηγήσει σε απόγνωση και μαρασμό όλη την Ήπειρο και τους χιλιάδες κτηνοτρόφους.

Αποφασίζει όπως ζητηθεί και επιδιωχθεί άμεσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ., –  στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις,   εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και των παραγωγών, – με τον κ. Πρωθυπουργό,  προκειμένου να μεταφέρουν την ως άνω θέση των φορέων για την «ΔΩΔΩΝΗ και το μέλλον της και  να ζητήσουν  να επαναβεβαιώσει τη θέση και δέσμευση που ανέλαβε και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός δύο φορές στα Ιωάννινα, για την γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ,  την  εγγύηση της πορείας της και την επαναφορά μετοχών στους φυσικούς φορείς,  ζητώντας  παράλληλα ενημέρωση για τα περαιτέρω σχέδια της Κυβέρνησης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου στη συνέχεια θα αναλάβει να συντονίσει τις πρωτοβουλίες των φορέων για την μεταβίβαση της γαλακτοβιομηχανίας στους μετόχους και τους παραγωγούς μέσω της εφαρμογής του καταστατικού».