Η Δράση θεωρεί ότι η αποχή των δικαστικών λειτουργών παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα και καλεί όσους παρασύρθηκαν από τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών τους ενώσεων να επιστρέψουν χωρίς καθυστέρηση στην άσκηση των καθηκόντων τους. Οι θεσμοί της δημοκρατίας δεν προσφέρονται για συντεχνιακές διεκδικήσεις. Από εκπροσώπους της Δικαστικής εξουσίας και δη ανώτατους δικαστές, καθ’ ύλην αρμόδιους για την εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων,  θα περιμέναμε μεγαλύτερη σοβαρότητα και προσοχή κατά τη διεκδίκηση των όποιων αιτημάτων τους. Οι δικαστές που απέχουν θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι Έλληνες πολίτες δεν είναι σάκος πυγμαχίας για την άσκηση οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.