Η Περιφέρεια Ηπείρου οργανώνει ημερίδα με θέμα: “Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ” Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη; Η ημερίδα θα πργματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011, στο συνεδριακό Κέντρο του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ».  Στόχος της όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η περιφέρεια, είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη τομέων με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και τη δημιουργία προϋποθέσεων διευκόλυνσης των επενδύσεων για τις οποίες οι ειδικές συνθήκες, τα δεδομένα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ηπείρου, παρουσιάζουν οικονομική ελκυστικότητα.  Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιαστούν:

  • Καλές πρακτικές από τον ευρωπαϊκό χώρο,
  • Παραδείγματα ολοκληρωμένης ανάπτυξης
  • Θέσεις τεχνοκρατών και επιχειρηματιών σχετικά με την ενθάρρυνση συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων.     Υπεύθυνη για την οργάνωση της ημερίδας είναι η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.