Στις 21, 22 και 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη συνεδρίαση του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη συνάντηση που είχε ο ΝΕΟΣ πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγιώτης Σουκάκος με τον Πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις και τους προέδρους των σχολών.

Στην άτυπη πρώτη αυτή συνάντηση το θέμα που κυριάρχησε ήταν οι αλλαγές που θα φέρει το σχέδιο Αθηνά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ συζητήθηκαν και γενικότερα ζητήματα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.