αρχείο λήψης (7)Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να… σερβίρει την «Σπιτική Κουζίνα για όλους» ο ΟΚΠΑΠΑ μιας και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του μειοδότη ολοκληρώθηκε με μια τοπική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο του catering να είναι τελικά αυτή που θα αναλάβει να… τρέξει την όλη προσπάθεια.

Η πρόταση που κατέθεσε ήταν και η μοναδική στον διαγωνισμό αν και όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, Φίλιππος Τσουμάνης, τουλάχιστον δέκα εταιρίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πήραν τα τεύχη του διαγωνισμού χωρίς ωστόσο να καταθέσουν προσφορά.Η προσφορά της εταιρίας που τελικά κέρδισε τον διαγωνισμό είναι να διαθέτει τις μερίδες με αντίτιμο 2,5 ευρώ.

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. υλοποιεί το πρόγραμμα «Σπιτική Κουζίνα για όλους» επιδιώκοντας να συμπαρασταθεί στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (απόρους και οικονομικά αδύναμους),αλλά και στις εργαζόμενες μητέρες, στους εργαζόμενους στο Δήμο μας και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες που υπάρχουν στην πόλη μας, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης εξασφαλίζοντας χαμηλού κόστους φαγητό σε όλους τους πολίτες.Ο κ. Τσουμάνης μιλώντας στην εφημερίδα «Νέοι Αγώνες» τόνισε πως η εταιρεία που θα αναλάβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληρούσε όλες τις προδιαγραφές και διαθέτει πρότυπο σύστημα ασφαλείας τροφίμων (Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων) HACP/ISO 22000, σύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και εμπειρία στο χώρο μαζικής εστίασης.Η έναρξη της λειτουργίας της «Σπιτικής Κουζίνας» αναμένεται σε λίγες εβδομάδες καθώς πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος στο 1ο ΚΑΠΗ όπου θα γίνεται η διανομή.

Τα είδη των προσφερόμενων γευμάτων θα να είναι τουλάχιστον 4 έως 5 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τα οποία τα δύο θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά κρέας με ενιαία για όλα τα είδη τιμολόγηση από την ταμειακή μηχανή, που θα εγκαταστήσει η Εταιρεία στο χώρο.Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. θα έχει κάθε δικαίωμα διενέργειας ελέγχου και δειγματοληψιών επί των γευμάτων που θα διατίθενται, όποτε το κρίνει απαραίτητο