ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2Την ικανοποίησή του εκφράζει το Επιμελητήριο Ιωαννίνων μετά την ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών στο αίτημα που είχε υποβάλει προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά δια του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Μήτση, σχετικά με την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών και από τις εταιρίες της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έγινε τελικά με την ΠΟΛ. 1130 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Ιωαννίνων σας ανακοινώνει ότι: 

Σύμφωνα με το Νόμο 4110/2013 εκπίπτουν πλέον από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. και από τις εταιρίες εν αντιθέσει με την ερμ. Εγκύκλιο η οποία περιόριζε την έκπτωση αυτή μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις και στους ελ. επαγγελματίες δημιουργώντας ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, φορολογική αδικία και αθέμιτο ανταγωνισμό στον επιχειρηματικό κόσμο.