Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε το Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων με χθεσινή απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού. Με την απόφαση αυτή θωρακίζεται το νεκροταφείο από βανδαλισμούς και διατηρείται ως τόπος θρησκευτικής λατρείας και ιστορικής μνήμης, ενώ συγχρόνως αναδεικνύεται η σημασία του χώρου αυτού.