Δύο (2) Προγραμματικές Συμβάσεις με στόχο τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων, συνολικής δαπάνης 500.000,00 €,  στις περιοχές Πωγωνίου και Κόνιτσας υπεγράφησαν μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Δήμητρας Γεωργακοπούλου – Μπάστα και των κ.κ. Κων/νου Καψάλη και Παν. Γαργάλα, Δημάρχων των αντίστοιχων περιοχών.  Αναλυτικότερα:  Δαπάνη 400.000,00 € θα διατεθεί για την  προώθηση δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην περιπατητική διαδρομή Άγιος Κοσμάς – Γεφύρι Μαύρικας – Ρουψιά Αγ. Παρασκευή σε δημόσια δάση και εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Πωγωνίου.    Η Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου και ιδίως η προώθηση δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας  του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση «Γέφυρα Βοϊδομάτη περιοχής Τ.Κ. Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας»,  συνολικής δαπάνης 100.000,00 €.   Περιλαμβάνουν ενδεικτικά: – Διαμόρφωση – ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών και της εισόδου – εξόδου του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου στην περιοχή της Γέφυρας Βοϊδομάτη στην Κλειδωνιά.  – Κατασκευή συμπληρωματικών έργων για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών.    Η δαπάνη για την υλοποίηση των έργων θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με μέριμνα των αντίστοιχων Δήμων, από πόρους που θα εξασφαλίσουν οι ίδιοι.  Φορείς υλοποίησης των έργων  είναι οι αντίστοιχοι Δήμοι, ενώ η Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων έχει τη μέριμνα για όλες τις απαραίτητες προεγκρίσεις (δημοπράτησης, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ελέγχου, παράτασης του χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π.). Η παρακολούθηση των συμβάσεων θα γίνεται από τετραμελείς Επιτροπές Παρακολούθησης που θα αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων, έναν εκπρόσωπο του Δασαρχείου Ιωαννίνων και Κόνιτσας αντίστοιχα καθώς και δύο εκπροσώπους του αντίστοιχου Δήμου.