Το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης αποτελεί μια πρωτοβουλία ενεργών πολιτών από τα Ιωάννινα για την ανάπτυξη ενός τοπικού συστήματος φιλικών ανταλλαγών υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των μελών του δικτύου.

Το Δίκτυο έχει ως στόχο να την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών μας, διαμέσου ενός αλληλέγγυου δημοκρατικού μοντέλου κοινωνικής οικονομίας στο οποίο δεν υπάρχει εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν υπάρχουν τόκοι ή ανατοκισμοί και τοκογλυφία.

Δεν χρειάζεται να είμαστε θύματα ενός συστήματος που μάς χρεοκοπεί με τόσο προφανή τρόπο.

Σήμερα αν και υπάρχει αφθονία υλικών και εξοπλισμού, δεξιοτήτων και αναγκών, εντούτοις οι συναλλαγές είναι περιορισμένες, επειδή δεν κυκλοφορεί αρκετό χρήμα!!!
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πρόθυμοι να εργαστούν αλλά λόγω της περιορισμένης ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να το κάνουν!!!

Το Δίκτυο έχει ως στόχο την διεκπεραίωση των συναλλαγών δηλ. τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ένα εναλλακτικό μέσο ανταλλαγής το οποίο όλοι μπορούν να το αποκτήσουν εύκολα με την εργασία τους και με διαφανείς, ισότιμες διαδικασίες.

Η ανταλλακτική οικονομία δημιουργεί “κοινωνικό χρήμα” που ενισχύει τις κοινότητες και αποτελεί μοναδικό εργαλείο για να αντικατασταθεί η λογική της έλλειψης μ’ εκείνη της επάρκειας.
Η προσέγγιση αυτή δεν είναι ένα όραμα με φρούδες ελπίδες. Είναι αποδεδειγμένη και καλά τεκμηριωμένη και λειτουργούσε για εκατοντάδες χρόνια σε πολλές κοινωνίες και συνεχίζει να λειτουργεί και σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, δημιουργούμε ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουμε αξία στα τοπικά προϊόντα, βοηθούμε οικογένειες, συνανθρώπους μας, τοπικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Καλούμε λοιπόν εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους στην συνέλευση του Δικτύου στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων την Τετάρτη 29 Μαΐου στις 6 μμ προκειμένου να συζητήσουμε για την μαζικοποίηση αυτής της προσπάθειας και την ενδυνάμωσή της.

Πληροφορίες στην σελίδα www.tem-ioannina.gr