Με κατάληψη όλων των κτιρίων της Π.Ε. Πρέβεζας μέχρι και την Παρασκευή και τη συγκέντρωση όλων των εργαζομένων στο κεντρικό κτίριο της Σπηλιάδου συνεχίζουν τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι στην Π.Ε Πρέβεζας καθώς μεγάλο τμήμα των υπαλλήλων που απολύονται προέρχονται, από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας. Καμία απόλυση εργαζομένου. Κανένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα δεν περισσεύσει σε ένα δημόσιο που θα προτάσσει το κοινωνικό συμφέρον της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Καμία ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας και κοινωνικής υπηρεσίας, επισημαίνουν οι εργαζόμενοι και συντονίζουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων. Σε κατάληψη βρίσκονται από τους εργαζόμενους και οι διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Πρέβεζας.