ΚΕΠΑΒΙ ΚΕΘΕΑΗ Διοίκηση της ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ Α.Ε αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει το ΚΕ.ΘΕ.Α ΗΠΕΙΡΟΣ. Εΐδικότερα τον κύριο Παπαχρήστο, τα παιδιά του ΚΕ.ΘΕ.Α που συμμετέχουν στα προγράμματα Απεξάρτησης και τις οικογένειές τους για την πρωτοβουλία τους στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των ναρκωτικών για τον καθαρισμό και τη φροντίδα των χώρων του ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ όπου και συνυπάρχουμε. Θερμά επίσης ευχαριστούμε τον ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και τον αρμόδιο  αντιδήμαρχο εργοταξίου κύριο Κατιρτζίδη και την διοίκηση και το προσωπικό  της Πυροσβεστικής για τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Για την ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ ΑΕ, ο Πρόεδρος Χορέβας Σωτήριος