στρατόπεδοΑπάντηση με την οποία κάνει γνωστό ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Άρτας θα κλείσει αλλά για τα άλλα δύο στρατόπεδα σε Κόνιτσα και Φιλιάτες δεν υπάρχει τέτοια απόφαση δίνει ο Υφυπουργός Άμυνας στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κα Όλγα Γεροβασίλη, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει στην βουλή η ίδια. Η νέα αυτή απάντηση που αφορά το μέλλον των στρατοπέδων της Ηπείρου επιβεβαιώνει τα όσα ξέραμε και από τις προηγούμενες απαντήσεις που είχαν δοθεί σε βουλευτές της Ηπείρου για το ίδιο θέμα, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Ηπείρου “Νέοι Αγώνες”. Αναλυτικά η απάντηση που έλαβε η κ. Γεροβασίλη έχει ως εξής: Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς που κατέθεσε η Βουλευτής κα Όλγα Γεροβασίλη με θέμα «Οριστική διάλυση Στρατοπέδων στην Περιφέρεια Ηπείρου» και σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Η τρέχουσα οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας σε συνδυασμό με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, επέβαλε την επανεξέταση της συνολικής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Για το λόγο αυτό, τα Γενικά Επιτελεία έλαβαν εντολή και επανεξέτασαν από μηδενική βάση, υποβάλλοντας εμπεριστατωμένες προτάσεις, τη διάταξη των στρατιωτικών μονάδων στο σύνολο του ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας χωρίς να θίγεται το αξιόμαχο των Ε.Δ. Ήδη η νέα Δομή Δυνάμεων έτυχε της σχετικής έγκρισης του ΚΥΣΕΑ αφού προηγουμένως ενημερώθηκε αρμοδίως η Επιτροπή Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων. Εν προκειμένω, διαρκή επιδίωξη του ΓΕΣ αποτελεί η αναβάθμιση των επιχειρησιακών μονάδων, προκειμένου να ανταποκριθούν σε χρόνο, τόπο και με την κατάλληλη δομή στις εκάστοτε διαμορφούμενες απειλές, όπως προκύπτει από τα υφιστάμενα θεσμικά κείμενα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΕΣ, με γνώμονα τη Δομή Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς 2013-17 και τη δημιουργία σύγχρονων πολυδύναμων στρατοπέδων, συνεκτιμώντας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και πλήθος άλλων παραγόντων, επικαιροποιεί διαρκώς σχετικές μελέτες για τη χωροταξική διάταξη των μονάδων του Στρατού Ξηράς, χωρίς ωστόσο έως σήμερα να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, τόσο το 583 Τάγμα Πεζικού στην Κόνιτσα, όσο και το 628 Τάγμα Πεζικού στους Φιλιάτες ευρισκόμενα σε νευραλγικό χώρο και προσφέροντας στις τοπικές κοινωνίες σε ευαίσθητες περιοχές της Ηπείρου, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και κάθε απόφαση θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους παραπάνω παράγοντες. Τέλος, αναφορικά με το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Άρτας, αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας, κατόπιν εισήγησης του Γ.Ε.ΕΘ.Α και σχετικής εντολής της πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠ.ΕΘ.Α. ενώ για το εν λόγω ζήτημα έχει αρμοδίως ενημερωθεί η αρμόδια επιτροπή.