Μετά την ολοκλήρωση των ενημερωτικών συναντήσεων για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος Leader στην Ήπειρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηπείρου «Ήπειρος Α.Ε.», υπολογίζεται στα 6,1 εκατ. ευρώ και προβλέπει ενισχύσεις 50% και 60% για αγρότες και φυσικά πρόσωπα.

Το πρόγραμμα «Leader» μπορεί να χρηματοδοτήσει μικρές μεταποιητικές μονάδες γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αγροκτήματα και μικρά καταλύματα, παραδοσιακά παντοπωλεία και καφενεία, αλλά και μικρές επιχειρήσεις κατασκευής ειδών οικοτεχνίας.