Από το  Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής αγωγής»  Δήμου Ιωαννιτών, ανακοινώνεται ότι άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή παιδιών στους παιδικούς σταθμού του Δήμου, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (Ε.Σ.Π.Α). Εν τω μεταξύ στη συνάντηση της παρασκευής που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κατοίκων από ΤΔ της ΔΕ Παμβώτιδας υπήρξε έντονη διαμαρτυρία για την χωροθέτηση των παιδικών σταθμών. Οι κάτοικοι της Καστρίτσας διαμαρτύρονται γιατί παρά το γεγονός ότι στο ΤΔ υπάρχουν 17 παιδιά όπως υποστηρίζουν θα εξαναγκαστούν να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς άλλων ΤΔ που έχουν λιγότερα παιδιά. Επίσης ερωτηματικό αποτελεί το πως θα γίνει η συμπλήρωση του αριθμού των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς για τις οικογένειες που οι μητέρες δεν πληρούν τις προυποθέσεις.   Στο πρόγραμμα  αυτό θα ενταχθούν παιδιά των οποίων οι μητέρες πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις  α)   να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή  δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να υποβληθούν μέχρι 7/7/2011 στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής αγωγής»  Αβέρωφ 6, 2ος όροφος.