Τη μείωση κατά 25% των τελών χρήσης για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας που συνεδρίασε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πωλητών της Λαϊκής τα τέλη θα εισπράττονται ημερήσια κι όχι μηνιαία. Πρόκειται για μία ακόμα κοινωνική προσφορά από πλευράς του Δήμου και του Δ.Σ. Άρτας συνεκτιμώντας τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, την ύφεση της αγοράς και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Για τους πολύτεκνους ισχύει ειδική ρύθμιση με χαμηλό μίσθωμα το οποίο επεκτείνεται πλέον και στους τρίτεκνους. Όπως ανέφερε στην εισήγηση του θέματος ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Γεωργίου «γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης της λαϊκής αγοράς ούτως ώστε με τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν και με τη συνεργασία των παραγωγών, οι μειώσεις να μετακυλιστούν στις τιμές των προϊόντων με τελικούς αποδέκτες τους καταναλωτές».