ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΜεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ενημερωτική Εκδήλωση / Σεμινάριο που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network, με τη συνεργασία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Βουλγαρίας, της εταιρείας Crosspoint Consult Ltd και του Βουλγαρικού Πρακτορείου Επενδύσεων, με θέμα: «Πόροι και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία», χθες στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ΔρΔημήτριος Δημητρίου και προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Νικόλαος Αναγνώστου, και ακολούθησαν παρουσιάσεις από ειδικούς Βούλγαρους απεσταλμένους νομικούς και οικονομικούς συμβούλους.Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τις «Ενώσεις των βουλγαρικών επιχειρήσεων σε υποστήριξη των εταιρειών και επενδυτών», την «καθιέρωση νομικής οντότητας-νομοθεσίας και νομικό πλαίσιο», τη «Διοίκηση της νομικής οντότητας- οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες και φορολογική νομοθεσία», θέματα «προσωπικού και ασφάλειες» καθώς και «Επιδοτήσεις και προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ. Σχέδια επιχορήγησης του εθνικού προϋπολογισμού με προορισμό τις επιχειρήσεις» Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επιχειρηματίες συμμετείχαν ενεργά με εξειδικευμένες ερωτήσεις και σχόλια επί των παρουσιάσεων.