Με ανακοίνωσή της η Αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας αναφέρει μεταξύ άλλων το σύνολο των αρμοδιοτήτων που μεταφέρει στην αιρετή περιφέρεια σύμφωνα με το νόμο του “Καλλικράτη”:  Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και λίγο πριν εκπνεύσει το μεταβατικό στάδιο (1 Ιουλίου 2011) για την μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις Αιρετές Περιφέρειες ο σχεδιασμός της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης συγκεντρώνοντας συνεργαζόμενες υπηρεσίες σε λιγότερα κτίρια και επανεξετάζοντας συμβάσεις ενοικιαζόμενων ακινήτων.  Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρονται οι υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Γραφείο Γεν. Δ/ντη , Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. & Δ/νση Υδάτων) σε ιδιόκτητο κτίριο στο 5ο χλμ. Ιωαννίνων-Κοζάνης και η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου στο Ιδιόκτητο κτίριο του Περιφερειακού Εργαστηρίου (Βορείου Ηπείρου 17).  Οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (Δ.Ι.Σ.Α.), της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.), της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.), της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) οι αρμοδιότητες των οποίων σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» μεταβιβάζονται στην Αιρετή Περιφέρεια θα μεταφερθούν σε χώρους που έχει ορίσει ο αιρετός Περιφερειάρχης.