αρχείο λήψης (3)Με λουκέτο απειλείται η Παθολογική, η μεγαλύτερη κλινική του Νοσοκομείου Πρέβεζας, καθώς εγγράφως ο Διευθυντής της ζητά την αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού.Όπως προκύπτει από τη σχετική επιστολή εξαιτίας της έλλειψης ειδικευόμενων δεν μπορούν να καλυφθούν οι εφημερίες από τις 22 μέχρι τις 30 Απριλίου και έτσι δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της Κλινικής.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο διευθυντής της Κλινικής εισηγείται την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα «προκειμένου να διασφαλιστούν η ασφαλής νοσηλεία των ασθενών και η υπηρεσιακή κάλυψη του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού της Κλινικής από ενδεχόμενο ατύχημα οφειλόμενο στις παραπάνω αιτίες».