Από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και τον Πρόεδρο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου κ. Θωμά Μπέγκα, υπογράφτηκε χθες Μνημόνιο Συνεργασίας και προγραμματική σύμβαση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η σύναψη του Συμφώνου Συνεργασίας έγινε προκειμένου να προωθηθεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Π.Ε. Ιωαννίνων και η υλοποίησή του Σχεδιασμού, καθώς ο Φορέας δεν διαθέτει προσωπικό, αναγκαία τεχνογνωσία και επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων. Μεταξύ των δράσεων που περιλαμβάνει το Σύμφωνο Συνεργασίας είναι:
Α) Η λειτουργία ΧΥΤΑ Ελληνικού διάρκειας ενός έτους μετά τη λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του
Β) Η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης μονάδας Α.Σ.Α. και υλοποίηση του έργου
Γ) Η εκπόνηση μελετών σταθμών μεταφόρτωσης και υλοποίηση έργων.

Η προγραμματική σύμβαση αφορά τη κανονική λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού για ένα έτος, με τη χρηματοδότηση να βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Σύνδεσμο μέσω των εισφορών των δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων.