Από Δευτέρα 19-9-2011 τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, προς το δήμο Ιωαννιτών την οποία ψήφισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Οι οφειλέτες μπορούν να καταβάλουν το ποσό που οφείλουν μέχρι και σε 20 δόσεις  με παράλληλη μείωση των προσαυξήσεων από 70% έως και 85%, όμως για να λάβουν Δημοτική -φορολογική ενημερότητα πρέπει να καταβάλουν το συνολικό ποσό εφάπαξ. Οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στην νέα ρύθμιση αφορούν την περίοδο 1-9-2009 μέχρι και 16-6-2011. Οι οφειλές αφορούν πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις, τέλη ή πρόστιμα από ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και υπάρχουν και επιχειρήσεις που χρωστούν ακόμη και 75.000 ευρώ από μισθώματα καταστημάτων, τέλη και άλλους λόγους. Εξαιρούνται οφειλές που προέρχονται από αυθαίρετα κτίσματα. Πολλοί από τους οφειλέτες αυτούς, είτε δεν μπορούν να λάβουν δημοτική ενημερότητα και άρα και φορολογική, αφού δεν προσήλθαν για ρύθμιση, ή καταβάλλουν ένα ποσό για να πάρουν την ενημερότητα και το χρέος τους παραμένει και αυξάνεται, μέχρι να ξαναχρειαστούν ενημερότητα. Με τη νέα ρύθμιση η μικρότερη δόση ορίζεται στα 300 ευρώ για οφειλές που καλύπτονται με τις 20 δόσεις και ανάλογα με το ύψος της οφειλής προσαρμόζονται. Καταβάλλεται όπως σε όλες τις ρυθμίσεις ένα ποσό εφάπαξ, ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Υπό σκέψη βρίσκεται η δημοτική αρχή για την επέκταση της ίδιας ευνοϊκής ρύθμισης με τις 20 δόσεις και για οφειλέτες προ του Σεπτεμβρίου του 2009, μέχρι και τις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Συνολικά οι οφειλές προς το δήμο είχαν υπολογιστεί στα 16 εκ. ευρώ περίπου.  4.500 ειδοποιητήρια στάλθηκαν από το Δήμο για παλιές οφειλές, οι περισσότεροι για να αποκτήσουν δημοτική ενημερότητα προσέρχονται και καταβάλλουν το 20% της οφειλής. Από τα 4.500 ειδοποιητήρια τα 80 περίπου αφορούσαν ποσά άνω των 50.000 ευρώ και ορισμένα και πάνω από 200.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις που είτε δεν λειτουργούν πλέον, βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή έχουν ήδη πτωχεύσει.  Για την πληρωμή ρυμοτομιών ο δήμος Ιωαννιτών οφείλει μεγάλα ποσά σε ιδιοκτήτες οικοπέδων που ρυμοτομήθηκαν (μαζί με οφειλές σε εργολάβους και προμηθευτές περίπου 15,5 εκ. ευρώ. Συνολικά οι οφειλές του Δήμου ανέρχονται στα 55 εκ. ευρώ. Ποσό που δεν υπάρχει στα ταμεία του Δήμου, ενώ παράλληλα υπάρχει στασιμότητα και στη δανειοδότηση που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό με στόχο την καταβολή στους δικαιούχους των αποζημιώσεων για ρυμοτομίες.