Στις 7 Ιανουαρίου ορίστηκε η νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ  ΑΒΓΗ  AE» και των κτηνοτρόφων. Αντικείμενο της συνάντησης ο προσδιορισμός της τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος για το 2013.

Χθες εξάλλου κατά τη  γενική συνέλευση των μετόχων αντικαταστάθηκαν τα  παραιτηθέντα μέλη και αναδείχθηκε το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο της γαλακτοβιομηχανίας στο  οποίο μετέχουν και δυο μέλη από την πλευρά της ΕΑΣ Ιωαννίνων. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος παρέμεινε ο Michael  OʼNeil.