Έγιναν πρόσφατα αρχαιρεσίες από την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιστημόνων Ηπειρωτών Αττικής.  Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται ως εξής: 1) Δημήτριος Κάκκαβος, Πρόεδρος, 2) Προκόπης Φούσας, Αντιπρόεδρος,  3) Δημήτριος Κόκκορος, Γενικός Γραμματέας,  4) Αλεξάνδρα Ράδου, Ταμίας, και μέλη οι Νικόλαος Γιαννής, Ελευθερία Ταουηλ-Τσάκαλου και Κωνσταντίνος Νουτσης. Κατά τη διεξαχθείσα γενική Συνέλευση ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος ο ιδρυτής του Συνδέσμου και ο μέχρι τώρα από ιδρύσεώς του πρόεδρος κος Βασίλειος Λαγός.  Κατά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο έγινε απολογισμός του μέχρι τώρα έργου του Συνδέσμου και αποφασίστηκε να ληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες και να οργανωθούν εκδηλώσεις επιστημονικού χαρακτήρα που θα έχουν ως κέντρο βάρους την Ήπειρο. Για τον λόγο αυτό, αφ’ ενός μεν παρακαλούνται όλα τα μέχρι τώρα μέλη του Συνδέσμου να ενεργοποιηθούν και να συνδράμουν το έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αφ’ ετέρου δε να εγγραφούν ως νέα μέλη Επιστήμονες Ηπειρώτες.