Το συνολικό πακέτο των μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος διεκδικούν οι ενώσεις συνεταιρισμών της Ηπείρου και οι κτηνοτροφικές ενώσεις προκειμένου η γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» να περιέλθει στους φυσικούς φορείς. Το τίμημα, όπως αναφέρεται στο κοινό ψήφισμα, θα πρέπει να κινηθεί στη λογιστική αξία και να ανέλθει στα 21 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα προτείνεται να διατηρηθούν τα ποσοστά 60% και 40% που ορίζει η καταστατική πλειοψηφία. Τέλος, ενώσεις και κτηνοτρόφοι θεωρούν ζητούμενο την προστασία της φέτας, τη διατήρηση και επέκταση της ζώνης γάλακτος, την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή και καλούν φορείς και κόμματα να πάρουν δημόσια θέση για το μέλλον της εταιρίας.