«ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»-Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) Παράρτημα Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου: « Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), ως προς το άρθρο 3 «ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»  αυτής.

Υπερψήφιση

-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Άρτας και του Νικ. Σκουφά για την υλοποίηση του έργου: «Έργα υποδομών αεροαθλητισμού Δήμου Νικολάου Σκουφά», και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

Υπερψήφιση

-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαζαρακιάς»,προϋπολογισμού 450.000,00 και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

Λευκή ψήφος

-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες βελτίωσης αυλείου χώρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 13.000,00 και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

Υπερψήφιση

-Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW , υποσταθμός ανύψωσης τάσης 20/150 KV και γραμμής μεταφοράς 150 KV, στη θέση «Σπάθες» Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΠΑΘΕΣ  Ε.Ε.»

Καταψήφιση, διότι α) απουσιάζει η συνολική εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου μαζί με τα άλλα τρία, που είναι υπό αδειοδότηση στην ίδια περιοχή και θα σχετίζονται και ως προς τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο β) στην ουσία πρόκειται για ένα σύστημα 4 αιολικών πάρκων (4 χ 24 = 96 MW), 32 ανεμογεννητριών και εκατοντάδων κατειλημμένων στρεμμάτων, δηλ. για ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας. Η παράταξη υποστηρίζει την διείσδυση των ΑΠΕ μικρής κλίμακας, που μπορούν να προωθηθούν από τις τοπικές κοινωνίες και σε συμφωνία με αυτές και να έχουν ιδιαίτερο ρόλο ως μέρος της λύσης για το περιβάλλον, το κλίμα και την οικονομία, όχι όμως των βιομηχανικών ΑΠΕ, που αποτελούν πεδίο κερδοσκοπίας γ) απουσιάζει η σύνταξη ορνιθολογικής μελέτης, πολύ περισσότερο που η περιοχή γειτνιάζει με προστατευόμενες περιοχές με ιδιαίτερη σημασία (ειδική ζώνη διατήρησης ορνιθοπανίδας ορέων Παραμυθιάς και δίκτυο natura) δ) καταλαμβάνει δημόσια δασική έκταση.

-Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου το Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας και η εταιρεία « Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας Α.Ε.Ε.Σ.»

Καταψήφιση, διότι α) επεκτείνει την αρχική έκταση της μαρίνας, την οποία σημειωτέον είχαν αποδεχθεί παλιότερα οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές, σε βάρος του δημόσιου χώρου της Πρέβεζας και αποκόπτει την πόλη από ένα σημαντικό τμήμα του παράκτιου μετώπου της β) πρόκειται για σκανδαλώδη κυβερνητική μεθόδευση, η οποία έχει ανατρέψει και τον υφιστάμενο σχεδιασμό για το λιμάνι της Πρέβεζας προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:«Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων στην Δ.Ε. Αχέροντα του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Σουλίου.

Υπερψήφιση

Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:«Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων στην Δ.Ε. Παραμυθίας του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Σουλίου.

Υπερψήφιση

Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Διάνοιξη υδάτινου καναλιού για την δημιουργία εναλλακτικού στίβου θαλάσσιου σκι, επί της βόρειας πλευράς του αναχώματος Αμφιθέας στο Δήμο Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Καταψήφιση, διότι α) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταπάτησης πληθώρας νομικών διατάξεων και σχεδιασμών, μεταξύ των οποίων βασικό είναι το Διαχειριστικό Σχέδιο της λίμνης Παμβώτιδας, το οποίο αποτρέπει την κατασκευή στίβων κωπηλασίας και θαλάσσιου σκι στον υγρότοπο πίσω από το ανάχωμα της Αμφιθέας β) η κατασκευή «εναλλακτικού» στίβου και μάλιστα για μια 3ήμερη διοργάνωση 120 αθλητών, όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση όλα τα παραπάνω γ) το έργο καλύπτεται από αδιαφάνεια τόσο σχετικά με τη χρηματοδότηση όσο και με κρίσιμες τεχνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους (αρμόδιες υπηρεσίες, δημόσια ιδιοκτησία της έκτασης, εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής κλπ.) δ) αναδεικνύει την αυθαιρεσία και την υποκρισία της Δημοτικής Αρχής των Ιωαννίνων, η οποία έχει κατασκευάσει το μεγαλύτερο τμήμα του έργου επικαλούμενη άλλες σκοπιμότητες (κοπή καλαμιών, «αναβάθμιση» οικοσυστήματος, «εκπαίδευση» χειριστών κλπ.) και αποκρύπτοντας στο δημόσιο λόγο της τις πραγματικές της προθέσεις. Αναδεικνύει επίσης τη συνενοχή πολλών άλλων αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών και μεταξύ αυτών και της Περιφέρειας Ηπείρου ε) εν ολίγοις δεν πρόκειται μόνο για περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά για περιφρόνηση του σχεδιασμού, της κοινής λογικής, της νοημοσύνης των πολιτών και της δημοκρατίας.

Γιάννενα, 24-7-2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ