Μεγάλο μέρος του πολεοδομικού αρχείου, που βρίσκονταν μέχρι τώρα σε χώρους του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην Νομαρχία) έχει μεταφερθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου Κατσικά. Στους ίδιους χώρους θα μεταφερθούν και τα αρχεία του Δήμου Ιωαννιτών, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Έτσι η Υπηρεσία θα διαθέτει πλήρες και σύγχρονα οργανωμένο αρχείο, το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά το έργο της. Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων βρίσκεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, με στόχο την καλύτερη και πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στο πρώην αεροδρόμιο Κατσικά. Οι κτιριακές υποδομές, βρίσκονται εκτός της πόλης των Ιωαννίνων, διαθέτουν άνετους χώρους στάθμευσης και μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα όλους τους ενδιαφερόμενους.