Στους ορισμούς αντιδημάρχων με θητεία μέχρι την 31/08/2014 προχώρησε ο Δήμαρχος Αρταίων.Έτσι αναπληρωτής του Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών ορίζεται ο κ. Φώτιος Γεωργίου.Τον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας αναλαμβάνει η κα Βικτωρία Βασιλάκη – Μητρογεώργου .Υπεύθυνος για την καθαριότητα ορίστηκε ο κ. Γρηγόριος Βλάρας