Διαδοχικές συναντήσεις με τις διοικήσεις του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του 6ου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είχε την Τρίτη (25/9/2012) ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Ηλίας Θεοδωρίδης στο πλαίσιο των επαφών που έχει ξεκινήσει με παραγωγικούς φορείς .

Η Διοίκηση του Επιμεληρίου ενημέρωσε τον Γ.Γ. για τις δράσεις που αναπτύσσει το Επιμελητήριο και κατάθεσαν τους προβληματισμούς τους για το δυσμενές κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την ανάπτυξη και στήριξη του επιχειρηματικού κλάδου εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Με τη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου είχε συζήτηση, για τους βασικούς πυλώνες στους οποίους πρέπει να βασιστεί η ανάπτυξη της περιοχής προκειμένου να βγει από την κρίση με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες.

«Η Ήπειρος μπορεί. Έχει τις δυνατότητες λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του φυσικού της τοπίου, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού της να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της εποχής» τόνισε ο κ. Θεοδωρίδης και πρότεινε τη διοργάνωση μιας ημερίδας με θέμα την περιφερειακή ανάπτυξη όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τα νέα αναπτυξιακά δεδομένα της Ηπείρου.