Αιτία των φαινομένων ρύπανσης της πηγής στην περιοχή του Ελληνικού, είναι ο  ΧΥΤΑ, αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το πόρισμα της Επιτροπής που είχε συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τη διερεύνηση των φαινόμενων ρύπανσης της περιοχής.  Το πόρισμα παραδόθηκε χθες στον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και καταλήγει στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ως εξής: «η σημερινή πολύ μεγάλη δυναμική φόρτιση του κυττάρου, αλλά και η πληρότητα των δεξαμενών της μονάδας επεξεργασίας – λόγω ανεπιθύμητης παρουσίας πολύ μεγάλων ποσοτήτων στραγγισμάτων ένεκα κακής διαχείρισης του υδραυλικού φορτίου και των έντονων βροχοπτώσεων κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας – σε συνδυασμό με την μειωμένη σήμερα απόδοση του βιολογικού καθαρισμού, δημιουργούν κρίσιμη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο σύστημα».