αρχείο λήψηςΜια ένσταση, περισσότερο για τυπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους όπως σημειώνουν όσοι γνωρίζουν τα ισχύοντα, από εργοληπτική εταιρεία η οποία δεν ήταν ανάμεσα σε αυτές που προσέφεραν μεγάλη έκπτωση, καθυστερεί την κατάληξη του διαγωνισμού για την ανάθεση του επείγοντος έργου αποκατάστασης της «Όασης».Κι ενώ ο δήμος Ιωαννιτών και η ΔΗΑΝΕΤΑΙ μετά την μεγάλη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τις μεγάλες οικονομικές προσφορές που δόθηκαν, ήλπιζαν σε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο μέσα στον Απρίλιο, ώστε τον Μάιο να ξεκινήσει το έργο, τίποτε δεν συνηγορεί σε αυτή την εξέλιξη, ιδίως αν η εταιρεία συνεχίσει με προσφυγές και φτάσει και στη δικαιοσύνη.Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου και σαράντα μέρες μετά υπάρχει μια ένσταση εταιρείας από τη Ρόδο η οποία απορρίφθηκε από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά αυτή επανήλθε με νέα η οποία θα κριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Τελικά, δεν εισήχθη στην χθεσινή συνεδρίαση και αναμένεται να ληφθεί απόφαση στην επόμενη, αφού ετοιμαστεί και η νομική εισήγηση από το δήμο.

Προβληματισμός για την εξέλιξη
Η εξέλιξη αυτή, όπως πληροφορούμαστε, προβληματίζει τη δημοτική αρχή και τη διοίκηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο του ΕΣΠΑ και κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα καθυστερήσει η ανάθεση αν μπλέξει και δικαστικά η υπόθεση. Επιπλέον, θα διατηρηθεί η σημερινή κακή εικόνα στο κέντρο της πόλης με το γιαπί και τον περιβάλλοντα χώρο σε κακή κατάσταση.Η εμπλοκή με ενστάσεις και προσφυγές όταν δημοπρατείται ένα δημόσιο έργο είναι κάτι που δεν αποτελεί είδηση. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο, που για να φτάσει στη δημοπράτηση δόθηκε μεγάλη μάχη για να καταστεί επιλέξιμο έργο και να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, η εξέλιξη σίγουρα δεν αναμένονταν από το δήμο.

Τι υποστηρίζει η ενιστάμενη εταιρεία
Η ένσταση που κατατέθηκε προβάλει, όπως πληροφορηθήκαμε, δυο λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν βεβαιώθηκε το γνήσιο της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισαν οι μετέχοντες στο διαγωνισμό. Για την υποστήριξη αυτής της άποψης γίνεται επίκληση σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2012.Ο δεύτερος λόγος αφορά την εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, (Γ.Ε.ΜΗ) με την ενιστάμενη εταιρεία να υποστηρίζει ότι είναι υποχρεωτική, παρόλο που κάτι τέτοιο αποτελεί επιλογή κάθε εργοληπτικής εταιρείας.Ήδη, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού απέρριψε την ένσταση, αλλά υπάρχει συνέχεια και φαίνεται ότι η ενιστάμενη εταιρεία από τη Ρόδο, προτίθεται να φτάσει μακριά.Αν υποθέσουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου (την ερχόμενη εβδομάδα θα εισαχθεί το θέμα) απορρίψει την ένσταση υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης στην επιτροπή του άρθρου 152 της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ένα χρονικό διάστημα να χρειάζεται κι εκεί και κατόπιν και η προσφυγή σε δικαστικό επίπεδο.Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή να λήξει χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη η υπόθεση, είναι αμφίβολο αν θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός (δεν χρειάζεται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο) πριν το καλοκαίρι για να αρχίσει το έργο.

Μεγάλη συμμετοχή, υψηλές εκπτώσεις
Κι αυτά, ενώ η συμμετοχή των εργοληπτικών εταιρειών στον διαγωνισμό της 5ης Μαρτίου για την ανάθεση από το δήμο Ιωαννιτών (έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τη ΔΗΑΝΕΤΑΙ) του έργου αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου της «Όασης» και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ήταν μεγάλη.Συμμετείχαν 22 εταιρίες (συνολικά είχαν ζητήσει και λάβει τεύχη δημοπράτησης 75) από όλη τη χώρα και τα ποσοστά εκπτώσεων που προσφέρθηκαν κυμάνθηκαν από 28% μέχρι 54%.Τα μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης, επί του προϋπολογισμού των 2 εκ. ευρώ περίπου, είχαν προσφέρει οι εταιρείες, «Περίγραμμα ΑΕ» 54%, «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ» 52,4%, «Γιώργος Ντάτσης και ΣΙΑ ΕΕ» 48,15%.Η διαδικασία σταμάτησε στον έλεγχο επάρκειας των υποψηφίων, ώστε να αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος, αφού η ένσταση δεν επιτρέπει να καταλήξει ο διαγωνισμός.

ΠΗΓΗ:ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ