υπ. ΕργασίαςΠάνω από επτά συντάξεις λαμβάνουν 258 συνταξιούχοι όπως προκύπτει από τα στοιχεία έκθεσης του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», για τον μήνα Σεπτέμβριο. Την έκθεση παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και όπως προκύπτει  από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο, 1.408.318 συνταξιούχοι λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη, 929.888 λαμβάνουν δύο συντάξεις και 303.702 συνταξιούχοι λαμβάνουν τρεις συντάξεις. Πάνω από επτά συντάξεις λαμβάνουν 258 άνθρωποι. «Η λειτουργία του “ΗΛΙΟΥ” βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το σύστημα “ΑΡΙΑΔΝΗ” καθώς μετά την αναγγελία 9.304 θανάτων εστάλησαν στα ταμεία για αναστολή 8.526 συντάξεις», δήλωσε παρουσιάζοντας την έκθεση ο ο υπουργός χωρίς ωστόσο να δοθούν διευκρινήσεις για το πώς γίνεται κάποιος να δικαιούται να λαμβάνει επτά συντάξεις. Σύμφωνα με την έκθεση, στα 921,15 ευρώ (προ κρατήσεων φόρου και υγειονομικής περίθαλψης), ανέρχεται το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις, ενώ η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται μεταξύ 500 και 1000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης οι γυναίκες συνταξιούχοι είναι 1.416.063 και οι άνδρες 1.280.282. Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων γήρατος (766.966 συνταξιούχοι), λαμβάνουν εισόδημα που κυμαίνεται από 500 έως 1000 ευρώ, ενώ ο ίδιος περίπου αριθμός βρίσκεται ανάμεσα στα 1.000 και τα 2.000 ευρώ.  Επίσης, περίπου το 29% των κύριων συντάξεων γήρατος ξεπερνά τα 1000 ευρώ. Το 58% του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 70 ετών, το 26% κυμαίνεται μεταξύ 61-69 ετών και μόλις το 1% αφορά σε συνταξιούχους ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Οι συνταξιούχοι ηλικίας 61-65 ετών λαμβάνουν κατά μέσο όρο τα μεγαλύτερα ποσά σύνταξης. Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.710.506) και την Κεντρική Μακεδονία (733.079). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 308.713 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 260.900. Τέλος, το Σεπτέμβριο του 2013 πληρώθηκαν συνολικά 4.455.847 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.897.195 ήταν κύριες και 1.553.159 επικουρικές. Το συνολικό ποσό που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.303.432.953 ευρώ.

Πηγή: Τα Νέα